1) Oglas regate - "Oglas"

2) Upute za regatu - "Upute" i "Mapa regatnog polja"

3) Startna lista: - Krstaši - "Lista Krstaši"

                      - Optimisti - "Optimisti Lista"

 4) Rezultati regate : - Krstaši -"Rezultati Krstaši"

                    - Optimisti - "Rezultati Optimisti"

                    - Klubovi - " Rezultati po klubovima"

 


Izbornik